Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Tłumaczenia pisemne poświadczone (przysięgłe):

 • dokumenty związane z biznesem (m.in. umowy, kontrakty, statuty spółek,
  KRS, REGON itp.),
 • pisma procesowe, pozwy, wyroki, postanowienia sądów, itp.,
 • akty notarialne, testamenty,
 • akty USC,
 • świadectwa i dyplomy,
 • inne dokumenty wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego;

Tłumaczenia pisemne zwykłe z dziedziny:

 • prawa,
 • handlu i ekonomii,
 • marketingu i zarządzania,
 • nauk przyrodniczych (żywienie, zdrowie),
 • inne (artykuły prasowe, teksty o tematyce ogólnej, itp.);

Tłumaczenia ustne (konsekutywne):

 • czynności w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • czynności notarialne,
 • czynności w USC,
 • spotkania biznesowe i negocjacje;

Pozostałe usługi:

 • obsługa językowa firm w zakresie języka rosyjskiego.